Náplň kurzu

Kdy:    Kurz začíná 15. 1. 2013 v 17. hodin na rehabilitačním oddělení

Na  první lekci  si vezměte lehký cvičební úbor,  pití , psací potřeby a dobrou náladu.

.

 Náplň kurzu :  každou  lekci začínáme cvičením v rozsahu 45 - 60 min.

V každé lekci se pod odborným dohledem snažíme najít vhodnou cestu ke snížení nadváhy, která je u každého jednotlivce odlišná. Během kurzu společně měníme stravovací návyky, životní styl a předáváme zdravotně výchovné materiály. V programu najdete jak odhadnout jednoduše svůj energetický příjem za den a jak si správně rozložit potraviny během dne. Budeme si sestavovat během kurzu svoji kuchařku oblíbených jídel, kterou na konci kurzu každý účastník obdrží. Naše motto je : „Já si rozhoduji sám/sama o tom co dělám a jak to dělám“. V kurzu nenajdete nic zázračného, ale možná pro Vás něco nového.

1.    lekce  úvodní setkání

Základní vyšetření - vážení, měření, výpočet BMI, WHR, měření krevního tlaku. Vzájemné představení, zmapování motivace pro účast v kurzu, zhodnocení očekávaného efektu a stanovení reálného úbytku hmotnosti. Vysvětlení náplně kurzu, proč je důležitá účast na každé lekci v kurzu. Vyplňování záznamových archů na daný týden – jak správně vyplňovat. Zaměříme se na „sebepozorování“.

2.    lekce

Zhodnocení - analýza dosavadních stravovacích návyků, jednoduchý nácvik výpočtu denního energetického příjmu, návrh vhodného jídelníčku, pyramida výživy. Vážení, měření. Pečlivě zaznamenávat každý den příjem potravin, jednoduchý výpočet kJ/den. Zařazovat zeleninu    a ovoce (min. 4 porce/den).

3. lekce

Kontrola správnosti zápisů a propočtů energetického příjmu potravin/den. Zhodnocení dosavadního příjmu nutričních hodnot dle vyhodnoceného jídelníčku PC programem. Označení chyb v dosavadních stravovacích zvyklostech, odhad váhy potravin, pitný režim. Vážení, měření, konzultace jídelníčku.

4. lekce

Co se daří a co ne, zaměření se na kvalitu, skladbu a množství jídla za den. Glykemický index v souvislosti se snižováním nadváhy, pomalé jezení. Naučíme se jak si sami sestavit jídelníček. Vážení, měření, konzultace jídelníčku.

5. lekce (brožura – Cvičení je lék)

Pohyb jako nedílná součást zdravého životního stylu, 1. část – teoretické znalosti důležité pro redukci hmotnosti, tepová frekvence, strava – doporučení v den aktivního pohybu, úbytek svalové hmoty při rychlém hubnutí. Vážení, měření, konzultace jídelníčku.

6. lekce

Pohyb jako nedílná součást zdravého životního stylu, 2. část – jaká je moje nejoblíbenější pohybová aktivita. Vážení, měření, konzultace jídelníčku.

7. lekce

Nácvik relaxačních technik, jak zvládat stres. Práce s psychickými aspekty životního stylu, sebe obraz, duševní hygiena. Mějte rádi sami sebe. Konzultace jídelníčku, vážení, měření.

8. lekce (brožura – Vitaminy, minerály vhodné pro hubnutí)

Rozšíření znalosti terminologie používané ve výživě, jaké jsou vhodné a nevhodné potraviny pro zdraví?  Vážení, měření, konzultace jídelníčku.

9. lekce

Zdravá oslava. Naučíme se prakticky jak si užívat při slavnostních příležitostech bez obav. Vážení, měření, konzultace jídelníčku.

10. lekce

Praktické příklady využívající sebekontroly, které spouští nevhodné jídelní chování. Vnitřní podněty které nás provokují k jídlu – jak je omezím? Vážení, měření, konzultace jídelníčku.

 

11. lekce

Přehled pomůcek k redukci nadváhy. Vnější podněty které nás provokují k jídlu – jak je omezím? Vážení, měření, konzultace jídelníčku.

12. lekce

Možnosti farmakoterapie, jiné způsoby léčby obezity (při BMI > 30). Kuchařka oblíbených jídel kurzu, závěrečná diskuze, zhodnocení efektivity kurzu, nabídka pokračovacího kurzu cca za 3 měsíce dle zájmu.