Poučení před cvičením

Vážená účastnice / vážený účastníku kurzu snižování nadváhy,

součástí kurzu snižování nadváhy je cvičení aerobního charakteru, které zatíží Vaše oběhové (srdečně-cévní) a pohybové ústrojí. Tělesný pohyb střední intenzity je nezbytný pro úbytek tukové tkáně a velmi příznivě ovlivňuje i látkovou přeměnu cukrů. Cvičení, jeho typ i míra fyzické zátěže vycházejí z dlouholetých zkušeností s tisíci žen a mužů, Vašich předchůdců v kurzech. Nelze však vyloučit, že pro Vás bude určité cvičení nebo jeho část příliš náročné. V žádném případě se nenuťte  do aktivit, na které se nebudete cítit.

Cvičení probíhá pod odborným vedením vyškolených cvičitelek, které zpravidla nemají zdravotnické vzdělání. Budete proto cvičit na vlastní odpovědnost. Zvolte si vždy takové tempo cvičení, které Vám bude vyhovovat s ohledem na Váš dlouhodobý i momentální zdravotní stav a doporučení Vašich lékařů. Na začátku první cvičební hodiny Vás cvičitelka poučí o správných zásadách, které při cvičení máte dodržovat.

Mnozí naši klienti mají zdravotní problémy, které velmi často souvisí právě s nadváhou či obezitou. Tyto obtíže velkou měrou ustupují snížením nadváhy a zlepšením fyzické zdatnosti. To je také naším společným cílem. Podobně jako v jiných zařízeních, organizujících pohybovou aktivitu, nebudete pod zdravotnickým dohledem. Pokud máte jakékoli zdravotní komplikace, doporučujeme Vám jednak konzultovat pohybovou aktivitu s Vaším ošetřujícím lékařem a řídit se jejich doporučeními, jednak absolvovat zátěžový test na odborném pracovišti. Zejména tak učiňte, pokud:

-          se léčíte pro onemocnění srdce

-          jste někdy měl/a při cvičení či jiné fyzické námaze pocity pálení, tlaku či bolesti na hrudi či pocit slabosti nebo závratě

-          jste se někdy nepřiměřeně zadýchal/a

-          jste někdy omdlel/a při fyzické námaze

-          se léčíte s cukrovkou nebo jejími komplikacemi

-          máte vysoký krevní tlak (i při pravidelném užívání léků)

 

Po tomto poučení, prosím, podepište následujícího prohlášení:

Výše uvedeným informacím a pokynům jsem porozuměl/a. Vím, že se cvičení budu účastnit na vlastní odpovědnost.

 

V Roudnici n.L  dne

 

Jméno a příjmení:

 

Podpis: