Překyselení organismu

Naše tělo je uzpůsobeno tak, že bychom se mohli dožít až 130
let. Ovšem v důsledku svého životního stylu předčasně
stárneme
a umíráme. Vnitřní prostředí organismu by mělo mít mírně
zásaditý charakter. Chybné návyky ve stravování však vedou k
tomu, že se podíl zásaditosti v našem těle stále snižuje.
Překyselení organismu je pak důvodem většiny nemocí.

SEŽEŇTE SI KNIHU OD:

KurtA TpperweinA, který se již desítky let zabývá příčinami
onemocnění, ve své knize vysvětluje, proč
je překyselení těla tolik
nebezpečné a co můžeme udělat pro to, abychom opět dosáhli
rovnováhy ve vztahu kyselost-zásaditost. Nabádá čtenáře, aby se
naučili sami určovat objem kyselosti v těle a dokázali si sestavit
osobní křivku kyselosti. Vedle množství informací o zdravém
způsobu výživy a života uvádí přehledný seznam zásaditých
produktů.

Prof. Kurt Tepperwein, narozený v roce 1932 v Lobensteinu,
byl úspěšným podnikatelem a poradcem, než se v roce 1973 stáhl
z obchodního života. Stal se léčitelem a začal se zabývat
výzkumem skutečných příčin nemocí a bolestí. Od roku 1984 řídí
Internationale Akademie fiir geistige Wissenschaften. Jeho
technika procvičování mentálního rozvoje a intuice je v dnešní
době
nedílnou součástí života mnoha lidí. K. Tepperwein, jehož
knihy jsou překládány do mnoha jazyků, byl za své životní dílo
vyznamenán v roce 1997 cenou Ersten deutseben Esoterikpreis.


KURT
Tepperwein


PRYČ
S KYSELOSTÍ!